Grönt Liv

Vegetarisk mat gör gott
Det finns en mängd teorier om hur mycket mer effektiv en vegetarisk livsstil är jämfört med att äta kött. De flesta miljöexperter är överens om att produkter som använder växtbaserade ingredienser så som vete, soja och grönsaker förbrukar färre resurser (jordbruksmark, vatten och skördar) och skapar mindre avfall och gasutsläpp än kött. Sojaproduktion använder till exempel 8 gånger mindre vatten än vid produktion av proteiner från mjölk, kött och ägg.

Vårt mål är att fortsätta att begränsa vårt miljömässiga fotavtryck. Som med de flest sojabaserade produkter från Europa hämtas själva sojabönorna utanför Europa. Vi är dock väldigt noggranna med att de inte är genetiskt modifierade på något sätt och att de skickas via sjöcontainer, med tydlig märkning för skyddande av regnskogen. Hälsans Kök är certifierade enligt ISO 14001 för Miljöförvaltning och har nått framgång inom minskning av avfalls-, vatten- och energiförbrukning och av förpackningsmaterial och andra råmaterial samt av användning av miljövänliga kyl- och energisystem.

Hälsa
De flesta utav Hälsans Köks produkter är sojabaserade. Utöver ett högt proteininnehåll innehåller sojabönan även mycket fibrer, kalcium och magnesium. Våra sojabönor är rika på omättade fettsyror och är inte genetiskt modifierade. Hälsans Köks produkter passar bra in i en hälsosam och vegetarisk livsstil.